Ditt møbel og treverksted
 Sportsveien 20 - 3157 Barkåker - Telefon: 33 33 17 75 - Telefaks: 33 33 17 74
E-post: post@ttre.no - www.ttre.no